Thông báo v/v kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 đối với sinh viên khóa 0009B

30/03/2013 09:41
Tags: 0009B, thông báo,

Theo kế hoạch của Khoa về việc sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp và để nâng cao hơn nữa chất lượng của Đồ án, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các sinh viên khóa 0009B về việc kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 như sau:

Thời gian: 13h00, thứ 6 ngày 5/4/2013.
Địa điểm: CS2 - FITHOU.
Hội đồng: 05 hội đồng (sẽ thông báo danh sách hội đồng sau).

Nội dung kiểm tra: Phân tích thiết kế đề tài

Đề nghị các GVCN và Thầy/ Cô hướng dẫn sinh viên nhắc nhở sinh viên của mình thực hiện. Các sinh viên khóa 0009B đang làm Đồ án tốt nghiệp hoàn thiện công việc của mình để kiểm tra tiến độ.

(10018 lần xem)