Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm 2012 -2013.

02/04/2013 11:16

·         Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc qui định chế độ, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;

·         Căn cứ Quy định số 217/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2012 về mức thu học phí và lệ phí năm học 2012 – 2013 của Viện Đại học Mở Hà Nội; 

·         Khoa Công nghệ thông tin – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học kỳ 2 năm 2102 -2013 như sau:

-      Đối tượng:

+Hệ đại học khóa 0009B, 0010B

+Hệ đại học khóa 0011B, 1210A

+Hệ Cao đẳng khóa 0710B, 0711B

-      Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

-      Thời gian:

TT

Lớp

Ngày Thu

Thời gian

1

Khóa 0009B, 0010B

710B1, 710B2

3/4/2013

Buổi chiều: 13g30-16g00

2

0011B, 1210A

9/4/2013

Buổi chiều: 13g30- 16g00

3

Hệ liên thông

10/4/2013

Buổi chiều: 13g30-16g00

 

Khoa không giải quyết những trường hợp nộp học phí muộn. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng kế hoạch!

 

(12881 lần xem)