Danh sách các hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 0009B

04/04/2013 01:31
Danh sách các hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 0009B Khoa Công nghệ Thông tin xin thông báo lịch và danh sách các hội đồng sẽ kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 0009B như sau:

Thời gian: chiều thứ 6, ngày 5/4/2013:

  • 13h15': họp hội đồng các thầy cô
  • 13h30': hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án cho sinh viên

Địa điểm: CS2 - FITHOU

Danh sách hội đồng: 

(click vào hình để xem rõ hơn)

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

lightboxImage

(12410 lần xem)