Thông báo v/v Nhận đề tài Chuyên đề lập trình ứng dụng

02/05/2013 21:41
Khoa CNTT thông báo lịch nhận đề tài Chuyên đề lập trình ứng dụng cho sinh viên diện thi tốt nghiệp khoá 0009B, 0710B và các SV thi lại tốt nghiệp năm 2013 như sau

1. Đối tượng: các sinh viên không nợ môn nào tính đến hết học kỳ 7(các lớp hệ ĐH) và tính đến hết học kỳ 5 (các lớp hệ CĐ)

2. Thời gian 04/05/2013, cụ thể như sau:

-         Từ 8h00-8h30:   lớp 09B1                    

-         Từ 8h30-9h00:   lớp 09B2

-         Từ 9h00-9h30:   lớp 09B3

-         Từ 9h30- 10h00: lớp 09B4

-         Từ 10h00-10h30: lớp  09B5

-         Từ 10h30-11h00: lớp  09B6

-         Từ 11h00- 11h30: lớp  710B1 và  710B2

3. Địa điểm: Văn phòng khoa Cơ sở 2
(12189 lần xem)