Thông báo v/v triển khai chương trình Đối thoại Sinh viên năm 2013

04/05/2013 23:21
Thực hiện Quyết định của Nhà trường vv đối thoại SV năm 2013 (ĐTSV 2013), theo Nghị quyết cuộc họp Khoa CNTT ngày 26/4/2013.

 

Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức Đối thoại sinh viên năm 2013 như sau:

Từ ngày 02/05 đến 15/05/2013: Các lớp tổ chức đối thoại cấp Lớp (Có biên bản kèm theo)

Mỗi lớp cử 5 sinh viên đi dự ĐTSV 2013 cấp Khoa (Có danh sách đại biểu)

Thời gian chương trình ĐTSV cấp Khoa: 08h00, 17/5/2013, P51

(30353 lần xem)