Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài tìm hiểu về Viện Đại học Mở Hà Nội với chủ đề "Rạng rỡ tuổi 20"

17/05/2013 23:48
Căn cứ Công văn số 18/CV-ĐHM về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Viện ngày 25/3/2013 của Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội;

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Viện (03/11/1993 - 03/11/2013). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn TN - Hội Sinh viên tổ chức Cuộc thi viết bài tìm hiểu về Viện ĐH Mở Hà Nội với chủ đề "Rạng rỡ tuổi 20" với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích - yêu cầu:

 • Hướng tới chào mừng 20 năm ngày thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội.
 • Giáo dục truyền thống, văn hóa tình thần, góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử tốt đẹp của Nhà trường.
 • Thông qua cuộc thi tuyển chọn in thành tuyển tập ấn phẩm, bản tin chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội.

2. Thời gian - địa điểm nhận bài dự thi:

 • Thời gian: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 23/5/2013
 • Địa điểm: Liên chi Đoàn TN - Hội SV thu bài dự thi của đơn vị mình và nộp về Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Viện cho đồng chí Vân (VP Đoàn) và đồng chí Duy (Chủ tịch Hội SV). ĐT: 043.8695465
 • Chú ý: Mỗi LCĐ (LCH) có tối thiểu 100 bài dự thi đạt chất lượng để gửi về Ban tổ chức của nhà trường.
 • Các bài viết cũng có thể gửi trực tiếp theo Email cho Thường trực Ban tổ chức: ngocanh0312@gmail.com. Tiêu đề ghi rõ "Bài dự thi Rạng rỡ tuổi 20".

3. Nội dung bài dự thi:

 • Viết về những tình cảm trong sáng, nhữn kỷ niệm về Nhà trường, thầy cô và bạn bè.
 • Ca ngợi những thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học,....của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
 • Viết về những thành tích nổi bật của Đoàn Thanh Niên & Hội sinh viên nhà trường trong các phòng trào và hoạt động xã hội.

4. Thể loại:

Người dự thi có thể chọn một trong các thể loại sau: Truyện ngắn, phóng sự, bút kỹ, thơ, nhạc(ca khúc), tranh, ảnh... các thể loại truyện ngắn, phóng sự, bút ký tối đa là 3000 từ. Có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể.

5. Đối tượng tham dự:

Toàn thể chi Đoàn cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang làm việc và theo học tại Viện ĐH Mở HN

6. Ban tổ chức:

Phòng CTCT&SV, Đoàn TN & Hội Sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội

7. Quy định về bài dự thi:

 • Bài dự thi phải viết bằng tiếng Việt (thiết kế trên khổ giấy A4, thông tin bằng hình ảnh và chữ, dùng cỡ chữ 12, fonts Times new Roman) và trình bày rõ ràng.
 • Trên tiêu đề bài dự thi ghi rõ: Bài viết tham sự cuộc thi tìm hiểu về Viện ĐH Mở Hà Nội với chủ đề "Rạng rỡ tuổi 20", cùng với: họ tên người sự thi, địa chỉ, số điện thoại và Email liên lạc, tên bài viết hoặc tác phẩm dự thi.
 • Mọt người được quyền gửi nhiều bài dự thi
 • Đối với tác phẩm nhạc ghi chú rõ chủ đề và ý tưởng của bản nhạc, tác phẩm ảnh ghi chú rõ thời gian chụp, nội dung hoặc ý tưởng của bức ảnh.
 • Bài viết về một cá nhân hoặc một tập thể được phép hư cấu mọt phần, nhưng phải trên cơ sở nguồn gốc và sự kiện có thực.
 • Bài dự thi phải bám sát nội dung cuộc thi, không được đề cập đến vấn đề tôn giáo, trái quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà trường; bài viết không được kích động, nói xấu hay xúc phạm người khác..v..v
 • Bài dự thi phải do người dự thi tự sáng tác, đảm bảo chưa công bố dưới bất kì hình thức nào và chịu trách nhiệm về bài viết của mình.
 • Bài dự thi không được sao chép nguyên mẫu các tài liệu khác (một đoạn hoặc cả bài). Trường hợp trích dẫn một đoạn văn ngắn, câu thơ, tứ thơ với mục đích làm rõ ý nội dung thì phải có trích dẫn trong ngoặc kếp và ghi chú rõ nguồn trích; khuyến khích các bài viết có kèm theo hình ảnh minh họa.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 20 năm ngày thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội. Đề nghị BCH các Liên chi Đoàn, Liên chi hội báo cáo Ban chủ nhiệm các Khoa tạo điều kiện và nghiêm túc triển khai đến từng sinh viên, hội viên để có những bài dự thi có chất lượng cao, thể hiện xứng đáng tinh thần của sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội chòa mừng 20 năm ngày thành lập trường.

(33632 lần xem)