Thông báo v/v Triển khai thực hiện Chuyên đề lập trình ứng dụng 2013

20/05/2013 08:56
Đề nghị các SV hoàn thành đúng kế hoạch, các SV chậm nộp lần 1 đề nghị gặp GVHD để hoàn thành xác nhận cả lần 1 và lần 2 đúng hạn. Nếu SV nào chậm so với kế hoạch sẽ bị xem xét kỷ luật tốt nghiệp.

 

 
Các Thầy,Cô phụ trách hướng dẫn SV nhắc nhở SV của mình và có xác nhận chính xác về tình trạng SV nhằm giúp SV định hướng và làm tốt bài của mình.
(10939 lần xem)