Thông báo v/v thi lại Chính trị cuối khóa

20/05/2013 22:06
Ngày 16/3/2013, Viện đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa các môn Khoa học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trong toàn Viện năm 2013. Sau kỳ thi vẫn còn một số sinh viên chưa đạt vì vắng mặt ở kỳ thi chính.

Căn cứ vào quyết định của Viện, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các sinh viên về việc tổ chức thi lại Chính trị cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Những sinh viên bỏ thi lần 1 nay thi lần 2 sẽ thi đúng học phần đã đăng kí thi lần 1.
  2. Sinh viên ôn thi theo đề cương các học phần mà Viện đã gửi các Khoa.
  3. Sinh viên thuộc diện phải thi đến Phòng Đào tạo (A1.4) đăng kí và nộp lệ phí thi 100.000 đ/SV. Thời hạn cuối cùng là 16h30 Thứ 6 ngày 24/5/2013.
  4. Đúng 7h30 sáng thứ 5 ngày 30/5/2013 sinh viên có mặt tại Cơ sở 1 (Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để dự thi.
(13035 lần xem)