Thông báo v/v Kiểm tra chương trình các đồ án tốt nghiệp khóa 0009B

07/06/2013 16:59
Theo lịch tiến độ đã công bố, khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra chương trình các đồ án tốt nghiệp khóa 0009B như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 8/6/2013

Địa điểm: CS2 khoa CNTT

Sinh viên mang theo máy tính có cài sẵn chương trình để được kiểm tra.

(12784 lần xem)