Lịch trình ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khoá 0009B - 15/06/2013

11/06/2013 22:59
Lịch trình ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khoá 0009B - 15/06/2013 Khoa CNTT thông báo lịch trình ngày bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) khoá 0009B như sau
  1. 7h00 SV có mặt để chuẩn bị;
  2. 7h15 Thầy/Cô tham gia HĐ chấm ĐATN và khách mời có mặt.
  3. 7h30 Khai mạc HĐ, tất cả SV + Thầy/Cô tập trung tại P52.
  4. 8h00 Bắt đầu bảo vệ.
  5. Họp tổng kết HĐ: sau khi bảo vệ xong tất cả các HĐ.
(14056 lần xem)