Danh sách sinh viên 0010B đăng ký các lớp chuyên ngành theo định hướng nghề nghiệp

12/06/2013 11:13
Khoa CNTT công bố danh sách đã đăng ký các định hướng nghề nghiệp khoá 0010B. Sinh viên nào có nhu cầu chỉnh sửa đăng ký cần làm đơn nộp cho thầy Cao Mạnh Toàn (P17-CS2) trước 14/06/2013.
Tags: 2013, thông báo,
Stt Họ và tên Lớp HC Lớp CN
1 Hoàng Tuấn Anh 10B1 Web
2 Nguyễn Minh Anh 10B1 K
3 Nguyễn Tú Anh 10B1 Đồ họa
4 Nguyễn Văn Anh 10B1 Web
5 Nguyễn Đình Bảng 10B1 Web
6 Đinh Quang Chung 10B1 Bảo trì
7 Kiều Văn Chung 10B1 Mạng
8 Trần Văn Côi 10B1 Mạng
9 Mai Đức Cường 10B1 Mạng
10 Lê Thị Dung 10B1 Đồ họa
11 Đỗ Văn Duơng 10B1 Mobile
12 Hà Duy 10B1 Đồ họa
13 Phan Đức Duy 10B1 Mạng
14 Cư Việt Dũng 10B1 Đồ họa
15 Lê Quang Đạt 10B1 Web
16 Đặng Ngọc Đức 10B1 Web
17 Nguyễn Duy Đức 10B1 Mạng
18 Trương Thị Thu Hà 10B1 K
19 Hoàng Ngọc Hải 10B1 Web
20 Trần Thanh Hải 10B1 Đồ họa
21 Đỗ Đức Hiệp 10B1 Bảo trì
22 Ngô Xuân Hiệu 10B1 Web
23 Nguyễn Huy Hoàng 10B1 Đồ họa
24 Vương Minh Hoàng 10B1 Mạng
25 Đoàn Minh Huệ 10B1 Mạng
26 Ngô Đình Hưng 10B1 K
27 Nguyễn Xuân Hưng 10B1 Mạng
28 Trần Hữu Hưng 10B1 Mạng
29 Đỗ Hữu Khánh 10B1 Web
30 Mai Trọng Kiên 10B1 Bảo trì
31 Trần Ngọc Long 10B1 Đồ họa
32 Lưu Thanh Nam 10B1 Đồ họa
33 Trần Xuân Nam 10B1 Mạng
34 Phạm Ánh Nguyệt 10B1 K
35 Bùi Minh Phương 10B1 K
36 Vũ Mạnh Quân 10B1 Đồ họa
37 Lưu Đình Quý 10B1 K
38 Trinh Van Son 10B1 Mạng
39 Đặng Đức Sơn 10B1 Web
40 Bùi Ngọc Tân 10B1 Web
41 Đỗ Văn Thao 10B1 Bảo trì
42 Nguyễn Văn Thọ 10B1 K
43 Đào Huy Tiến 10B1 Đồ họa
44 Nguyễn Văn Toán 10B1 Web
45 Trịnh Đức Toản 10B1 Mạng
46 Nguyễn Thị Tơ 10B1 Web
47 Trần Bảo Trung 10B1 Web
48 Đoàn Vũ Tuấn 10B1 Đồ họa
49 Từ Thị Tuyến 10B1 Bảo trì
50 Trần Thị Vân 10B1 Web
51 AnTrung Vương 10B1 Mạng
52 Nguyễn Công Anh 10B2 Đồ họa
53 Nguyễn Tuấn Anh 10B2 Mobile
54 Nguyễn Tú Anh 10B2 Mobile
55 Nguyễn Thái Bảo 10B2 Mobile
56 Nguyễn Thị Bắc 10B2 Web
57 Trịnh Việt Chinh 10B2 Bảo trì
58 Nguyễn Đình Chung 10B2 Mạng
59 Đỗ Văn Chủ 10B2 K
60 Lê Văn Cương 10B2 K
61 Trần Công Danh 10B2 Đồ họa
62 Hồ Thị Thanh Dung 10B2 Web
63 Nguyễn Văn Duy 10B2 Mạng
64 Lê Tiến Dũng 10B2 K
65 Nguyễn Văn Dương 10B2 Mobile
66 Nguyễn Tiến Đạt 10B2 Web
67 Lê Hồ Hải Đăng 10B2 Mobile
68 Lê Minh Đức 10B2 Mobile
69 Phạm Ngọc Đức 10B2 Mobile
70 Vũ Tiến Giang 10B2 Web
71 Chu Quang Hải 10B2 Mobile
72 Lê Văn Hải 10B2 Web
73 Nguyễn Thị Hảo 10B2 Bảo trì
74 Phạm Gia Hiếu 10B2 Web
75 Nguyễn Mạnh Hiệp 10B2 Mobile
76 Trần Ngọc Hoàng 10B2 Mobile
77 Vũ Ngọc Huy 10B2 Web
78 Nguyễn Thị Huyền 10B2 Đồ họa
79 Bùi Mạnh Hùng 10B2 Web
80 Phạm Việt Hưng 10B2 Mobile
81 Lại Ngọc Kiên 10B2 Web
82 Nguyễn Trung Kiên 10B2 Mobile
83 Tạ Văn Lâm 10B2 Mobile
84 Nguyễn Minh Lộc 10B2 K
85 Hoàng Thị Cẩm Lý 10B2 Bảo trì
86 Khuất Quang Mạnh 10B2 Đồ họa
87 Trần Hoài Nam 10B2 Mobile
88 Nguyễn Đức Năng 10B2 Mobile
89 Trần Văn Nghĩa 10B2 Web
90 Bùi Hồng Ngọc 10B2 Mạng
91 Phạm Minh Quang 10B2 K
92 Nguyễn Văn Quảng 10B2 Đồ họa
93 Nguyễn Hồng Quân 10B2 Mạng
94 Vũ Gia Sơn 10B2 Web
95 Đặng Quang Tâm 10B2 Web
96 Nguyễn Đức Tân 10B2 Web
97 Đoàn Văn Thành 10B2 Mobile
98 Lê Nhân Thắng 10B2 Bảo trì
99 Nguyễn Văn Thế 10B2 Web
100 Nguyễn Thị Thu 10B2 Bảo trì
101 Đặng Trần Trung 10B2 Mobile
102 Nguyễn Việt Trung 10B2 Mạng
103 Nguyễn Hữu Tuyền 10B2 Mobile
104 Lê Minh Tùng 10B2 Web
105 Nguyễn Thanh Tùng 10B2 Mobile
106 Hoàng Quốc Việt 10B2 Mạng
107 Vũ Văn Vương 10B2 Mobile
108 Hoàng Quỳnh Anh 10B3 Web
109 Khúc Thị Hồng Anh 10B3 Bảo trì
110 Lai Thị Thùy Anh 10B3 Web
111 Nguyễn Đức Anh 10B3 Mạng
112 Nguyễn Tuấn Anh 10B3 Đồ họa
113 Đỗ Thị Kim Ánh 10B3 Mạng
114 Vũ Văn Công 10B3 Đồ họa
115 Đỗ Thị Cúc 10B3 Web
116 Dương Việt Cường 10B3 Mạng
117 Nguyễn Đình Cường 10B3 Mạng
118 Nguyễn Hải Duy 10B3 Mobile
119 Nguyễn Trí Dũng 10B3 K
120 Nguyễn Văn Dũng 10B3 Đồ họa
121 Nguyễn Tiến Đạt 10B3 Đồ họa
122 Trịnh Thành Đô 10B3 Web
123 Lê Minh Đức 10B3 Mạng
124 Lê Văn Giang 10B3 Đồ họa
125 Vũ Bá Hà 10B3 Mạng
126 Cao Thị Út Hạnh 10B3 Bảo trì
127 Nguyễn Thị Hạnh 10B3 Web
128 Nguyễn Đức Hiếu 10B3 Đồ họa
129 Phùng Văn Hòa 10B3 Bảo trì
130 Nguyễn Quang Hưng 10B3 Mạng
131 Ngô Thị Hương 10B3 Web
132 Nguyễn Duy Hưởng 10B3 Bảo trì
133 Bùi Trung Khang 10B3 Mobile
134 Đào Mạnh Kỳ 10B3 Đồ họa
135 Nguyễn Thị Linh 10B3 Web
136 Nguyễn Thị Thùy Linh 10B3 Web
137 Hà Duy Bảo Long 10B3 Mạng
138 Bùi Văn Minh 10B3 Bảo trì
139 Nguyễn Văn Minh 10B3 Mobile
140 Nguyễn Thị Hà My 10B3 Bảo trì
141 Tạ Thanh Nga 10B3 Web
142 Đỗ Minh Ngọc 10B3 Web
143 Trần Thị Phương 10B3 Đồ họa
144 Bùi Xuân Quang 10B3 Mạng
145 Lê Thị Mai Quyên 10B3 Bảo trì
146 Đỗ Thanh Sơn 10B3 Mạng
147 Tường Quang Sơn 10B3 Bảo trì
148 Đào Thị Thanh Thủy 10B3 Bảo trì
149 Nguyễn Công Thành 10B3 Mobile
150 Nguyễn Mạnh Thắng 10B3 Mạng
151 Trần Văn Thắng 10B3 Web
152 Nguyễn Văn Thinh 10B3 Bảo trì
153 Nguyễn Thị Thu 10B3 Đồ họa
154 Bùi Thị Thúy 10B3 Web
155 Bùi Duy Tiệp 10B3 K
156 Nguyễn Thị Trang 10B3 Bảo trì
157 Bạch Ngọc Trung 10B3 Đồ họa
158 Nguyễn Văn Tuân 10B3 Bảo trì
159 Nguyễn Văn Tuấn 10B3 Mạng
160 Lương Thị Tuệ 10B3 Bảo trì
161 Dương Anh Tú 10B3 Đồ họa
162 Nguyễn Thanh Vân 10B3 K
163 Quách Hải Vân 10B3 K
164 Hoàng Mạnh Việt 10B3 Mạng
165 Hà Tuấn Anh 10B4 Bảo trì
166 Ngô Hoàng Anh 10B4 Bảo trì
167 Nguyễn Tuấn Anh 10B4 Đồ họa
168 Trần Thế Anh 10B4 Web
169 Hoàng Đình Chinh 10B4 Mobile
170 Bùi Trương Đức Công 10B4 Mạng
171 Đào Văn Cường 10B4 K
172 Ngô Đức Duy 10B4 Mạng
173 Nguyễn Đắc Dũng 10B4 K
174 Tạ Văn Dũng 10B4 Mobile
175 Nguyễn Tuấn Dương 10B4 Mobile
176 Nguyễn Văn Đoài 10B4 Mobile
177 Bùi Việt Đức 10B4 Web
178 Nguyễn Thị Giang 10B4 Web
179 Nguyễn Thị Thu Hà 10B4 Web
180 Lê Xuân Hào 10B4 Mạng
181 Trần Lê Hải 10B4 Web
182 Phạm Đỗ Học 10B4 Mobile
183 Dương Đức Huy 10B4 Mạng
184 Đỗ Thị Huyền 10B4 Web
185 Hồ Thị Hương 10B4 Web
186 Lều Thị Hương 10B4 Web
187 Nguyễn Trọng Hướng 10B4 K
188 Đỗ Trung Kiên 10B4 Mạng
189 Trần Tùng Lâm 10B4 K
190 Hoàng Gia Linh 10B4 Web
191 Nguyễn Thị Luyến 10B4 Đồ họa
192 Nguyễn Trọng Mạnh 10B4 Mạng
193 Nguyễn Hoàng Minh 10B4 Mobile
194 Nguyễn Xuân Minh 10B4 Mạng
195 Nguyễn Hoàng Nam 10B4 Mạng
196 Bùi Thị Nhài 10B4 Web
197 Nguyễn Thùy Ninh 10B4 Web
198 Trần Lê Phương 10B4 Bảo trì
199 Trương Đình Phương 10B4 Mạng
200 Nguyễn Tôn Quyền 10B4 Mạng
201 Trần Thị Quỳnh 10B4 Web
202 Hà Thị Sang 10B4 Web
203 Ngô Trọng Sang 10B4 Mobile
204 Hoàng Kim Sinh 10B4 Bảo trì
205 Nguyễn Thanh Sơn 10B4 Mobile
206 Nguyễn Văn Sơn 10B4 Mạng
207 Lại Văn Thái 10B4 Web
208 Trần Tiến Thành 10B4 Bảo trì
209 Dương Thị Thảo 10B4 Web
210 Ngô Minh Thắng 10B4 Mạng
211 Nguyễn Đức Thắng 10B4 Web
212 Nguyễn Ngọc Thế 10B4 Web
213 Lê Xuân Thiện 10B4 Mạng
214 Hoàng Văn Thuyết 10B4 Bảo trì
215 Đoàn Thị Diệu Thúy 10B4 Web
216 Ngô Đức Trung 10B4 Mobile
217 Tạ Văn Tùng 10B4 K
218 Nguyễn Cao Tú 10B4 Web
219 Phạm Đức Việt 10B4 Mobile
220 Hoàng Chung 10B5 Web
221 Lê Anh Cường 10B5 Đồ họa
222 Đặng Thị Dịu 10B5 Web
223 Phạm Đức Duy 10B5 K
224 Nguyễn Thị Hoài Dương 10B5 Mobile
225 Phạm Sỹ Đoàn 10B5 Mobile
226 Nguyễn Quang Đức 10B5 Đồ họa
227 Nguyễn Tiến Giáp 10B5 Web
228 Bùi Ngọc Hải 10B5 Mạng
229 Phạm Văn Hải 10B5 Mobile
230 Chu Hoàng Mỹ Hạnh 10B5 Web
231 Nguyễn Thị Hằng 10B5 Web
232 Nguyễn Việt Hoàng 10B5 Web
233 Lê Thị Hồng 10B5 Web
234 Kiều Văn Huy 10B5 Web
235 Nguyễn Đình Hùng 10B5 Đồ họa
236 Phạm Khắc Khánh 10B5 K
237 Đinh Tuấn Khôi 10B5 Mạng
238 Phi Tiến Lâm 10B5 Web
239 Nguyễn Thị Linh 10B5 Web
240 Phạm Thị Loan 10B5 Web
241 Trần Khánh Ly 10B5 Web
242 Vũ Tiến Mạnh 10B5 Đồ họa
243 Trịnh Thị Mến 10B5 Web
244 Trần Tôn Nghiêm Minh 10B5 Đồ họa
245 Nguyễn Thị Huyền Nga 10B5 Đồ họa
246 Nguyễn Hồng Ngọc 10B5 Đồ họa
247 Trần Trung Nhật 10B5 Mạng
248 Bùi Văn Phú 10B5 Mobile
249 Nguyễn Ngọc Quang 10B5 Mạng
250 Nguyễn Hữu Quyền 10B5 Web
251 Trần Quốc Quý 10B5 Bảo trì
252 Hoàng Văn Sang 10B5 Web
253 Đỗ Đắc Tài 10B5 Mạng
254 Nguyễn Thị Thanh 10B5 K
255 Nguyễn Thị Thắm 10B5 Mobile
256 Nguyễn Văn Thắng 10B5 Mạng
257 Nguyễn Trọng Thế 10B5 Mạng
258 Mai Đức Thọ 10B5 Bảo trì
259 Nguyễn Đức Thông 10B5 Mạng
260 Nguyễn Minh Thuỳ 10B5 Web
261 Đỗ Thị Thuý 10B5 Bảo trì
262 Vũ Đức Tiến 10B5 K
263 Nguyễn Thu Trang 10B5 Web
264 Đỗ Quang Trung 10B5 K
265 Đỗ Anh Tuấn 10B5 K
266 Trần Anh Tuấn 10B5 Mạng
267 Hoàng Văn Tuyến 10B5 Mobile
268 Bùi Thị Tuyết 10B5 Web
269 Tạ Thị Vân 10B5 Mạng
270 Phùng Xuân Vĩ 10B5 Mobile
271 Hoàng Thị Anh 10B6 Mobile
272 Nguyễn Thế Anh 10B6 Mạng
273 Phạm Tuấn Anh 10B6 Web
274 Trần Ngọc Anh 10B6 Mobile
275 Phạm Ngọc Bảo 10B6 Bảo trì
276 Trần Văn Bình 10B6 Bảo trì
277 Nguyễn Đức Công 10B6 Web
278 Nguyễn Mạnh Cường 10B6 Đồ họa
279 Chu Mạnh Cường 10B6 Web
280 Lê Quang Đại 10B6 Mạng
281 Trần Hải Đăng 10B6 Mạng
282 Phan Văn Đồng 10B6 Mạng
283 Trần Minh Đức 10B6 Bảo trì
284 Nguyễn Tiến Dũng 10B6 Web
285 Lê Tiến Dũng 10B6 Mạng
286 Nguyễn Thái Hà 10B6 Web
287 Trần Ngọc Hà 10B6 Bảo trì
288 Phạm Vũ Hải 10B6 Mạng
289 Trần Thị Hồng Hạnh 10B6 Web
290 Trần Thị Hậu 10B6 Mobile
291 Đặng Vinh Hiển 10B6 Mạng
292 Kiều Văn Hiếu 10B6 Đồ họa
293 Phạm Thị Hòa 10B6 Web
294 Nguyễn Công Hoàn 10B6 Mạng
295 Nguyễn Khắc Huy 10B6 Bảo trì
296 Đoàn Nam Hưng 10B6 Đồ họa
297 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10B6 Web
298 Nguyễn Phúc Kha 10B6 Mạng
299 Nguyễn Văn Kiên 10B6 Bảo trì
300 Phạm Thị Phương Lan 10B6 Web
301 Đoàn Thị Nga 10B6 Mobile
302 Phạm Hải Ngọc 10B6 Mobile
303 Lê Xuân Nguyên 10B6 Mobile
304 Nguyễn Ngọc Phúc 10B6 Mạng
305 Lê Thành Quang 10B6 Bảo trì
306 Lưu Đình Sáng 10B6 Mạng
307 Vũ Thế Tạo 10B6 Mạng
308 Trần văn Thắng 10B6 Đồ họa
309 Nguyễn Đình Thanh 10B6 Mobile
310 Nguyễn Văn Thành 10B6 Bảo trì
311 Trần Đức Thịnh 10B6 Mobile
312 Đặng Thị  Tiến 10B6 Web
313 Lê Thị Thanh Thương 10B6 Mobile
314 Phạm Thị Diệu Thúy 10B6 Web
315 Nguyễn Tuấn Tới 10B6 Mobile
316 Phạm Ngọc Tú 10B6 Web
317 Vũ Anh Tuấn 10B6 Đồ họa
318 Nguyễn Văn Tuấn 10B6 Đồ họa
319 Phạm Thị Vân 10B6 Web
320 Phạm Thị Thúy Vinh 10B6 Web
(45912 lần xem)