Thông báo v/v Yêu cầu một số sinh viên 0009B, 0710B (theo danh sách) hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp

13/06/2013 09:22
Khoa CNTT thông báo

Theo danh sách do Phòng Đào tạo - Viện ĐH Mở HN cung cấp, khoa CNTT yêu cầu những sinh viên có tên theo danh sách sau phản hồi về văn phòng khoa- cơ sở 1 và nộp bổ sung nốt những giấy tờ còn thiếu.

Thời hạn: trước 11h00 sáng thứ 6 (ngày 14/6/2013).
Sau thời hạn trên khoa không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

(15992 lần xem)