Danh sách phòng thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2013

13/06/2013 16:36
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các sinh viên khóa 0009B và 0710B danh sách phòng thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2013 như sau:

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

kích vào hình để xem ảnh lớn

(34073 lần xem)