Thông báo kết quả xét lớp chuyên ngành của sinh viên khóa 0010B

17/06/2013 22:09
Khoa CNTT thông báo kết quả xét đăng ký lớp chuyên ngành của sinh viên khóa 0010B.
  • Sinh viên xem kết quả xét đăng ký ảnh dưới đây. Theo đó, có 2 lớp đã đủ sinh viên là bộ môn Web và Mạng. 3 lớp còn thiếu sinh viên là: Bảo trì, Đồ họa, Mobile.
  • Những sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký không thành công (không được xét): đề nghị viết đơn đăng ký, gặp thầy Cao Mạnh Toàn để bổ sung.
  • Thời hạn đăng ký bổ sung: 20/06/2013. Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký bổ sung sẽ được xếp vào các lớp còn thiếu

(26623 lần xem)