Thông báo v/v đăng ký nhận học bổng của SEAMOLEC dành cho SV hết năm thứ 3

27/06/2013 19:13
Tổ chức SEAMEO SEAMOLEC dành 05 suất học bổng cho các sinh viên Viện Đại Học Mở Hà Nội ngành Công nghệ thông tin đã hoàn thành năm thứ 3 đại học.

Sau khi kết thúc chương trình học 01 năm tại Indonesia sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân ngành Công nghệ thông tin.

(27136 lần xem)