Lịch cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đã đăng ký

05/08/2011 15:26
14h ngày 08/08/2011, văn phòng khoa CS1 trả giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2011 cho các sinh viên có tên đăng ký trong danh sách sau:
Tags:

1.       

Nguyễn Hoài Nam

14/08/1988

Nam

06B3

2.       

Ngô Hải Nam

30/11/1988

Nam

06B3

3.       

Cao Đức Quyết

30/09/1988

Nam

06B4

4.       

Đỗ Thanh Hòa

15/06/1987

Nam

06B4

5.       

Phạm Thị Thắm

28/11/1989

Nữ

07B4

6.       

Nguyễn Thị Hương

28/01/1989

Nữ

07B4

7.       

Giang Thị Nhung

15/05/1989

Nữ

07B4

8.       

Tạ Tuấn Anh

01/02/1989

Nam

07B3

9.       

Đỗ Ngọc Anh

03/12/1983

Nam

07B3

10.   

Nguyễn Thị Mơ

04/04/1988

Nữ

07B4

11.   

Ngô Mai Hường

02/10/1988

Nữ

07B3

12.   

Nguyễn Hữu Tiến

27/11/1988

Nam

07B4

13.   

Lê Duy Hà

08/08/1989

Nam

07B4

14.   

Trần Mạnh Hùng

23/04/1987

Nam

07B2

15.   

Nguyễn Đình Hiến

04/12/1987

Nam

07B2

16.   

Nguyễn Hữu Thịnh

16/07/1981

Nam

07B2

17.   

Nguyễn Thị Thủy

15/03/1989

Nữ

07B2

18.   

Trần Đức Anh

10/01/1989

Nam

07B1

19.   

Vũ Minh Cương

08/07/1989

Nam

07B6

20.   

Lê Xuân Tịnh

20/09/1989

Nam

07B6

21.   

Nguyễn Văn Thương

11/05/1989

Nam

07B6

22.   

Vũ Anh Dũng

30/10/1988

Nam

07B5

23.   

Phạm Vũ Cầu

23/01/1988

Nam

07B5

24.   

Nguyễn Thái Học

19/02/1989

Nam

07B2

25.   

Trần Huy Long

03/01/1989

Nam

07B6

26.   

Nguyễn Anh Tuấn

06/05/1989

Nam

07B3

27.   

Nguyễn Thị Lâm

06/12/1989

Nữ

07B6

28.   

Đỗ Thị Lan

07/09/1989

Nữ

07B4

29.   

Trần Tuấn Anh

09/10/1987

Nam

07B2

30.   

Vũ Minh Thắng

29/04/1988

Nam

07B4

31.   

Lê Thị Thảo

17/09/1988

Nữ

07B5

32.   

Đồng Thị Xuân Quỳnh

15/05/1989

Nữ

07B3

33.   

Nguyễn Khắc Bàn

22/03/1988

Nam

07B4

34.   

Phạm Hoàng Đạt

03/06/1989

Nam

07B1

35.   

Trương Trung Hiếu

03/01/1989

Nam

07B5

36.   

Nguyễn Thị Tâm

23/10/1989

Nữ

07B1

37.   

Bùi Thị Sự

13/04/1988

Nữ

07B4

38.   

Phạm Ngọc Linh

18/10/1986

Nam

07B4

39.   

Ngô Ngọc Nam

14/07/1989

Nam

07B5

40.   

Đặng Thị Thơm

02/07/1989

Nữ

07B1

41.   

Nguyễn Văn Nam

02/11/1989

Nam

07B6

42.   

Trần Thượng Hải

11/07/1989

Nam

07B5

43.   

Trần Thị Thanh Hương

30/06/1989

Nữ

07B5

44.   

Đặng Thế Lợi

16/05/1989

Nam

07B4

45.   

Nguyễn Thị Thu Hồng

03/04/1989

Nữ

07B4

46.   

Kim Xuân Long

17/04/1988

Nam

07B3

47.   

Phùng Thị Khánh

10/05/1988

Nữ

07B1

48.   

Trần Đức Việt

11/02/1989

Nam

07B5

49.   

Hoàng Đức Vịnh

23/03/1989

Nam

07B5

50.   

Vũ Quỳnh Trang

09/03/1988

Nữ

07B1

51.   

Dương Minh Hoàng

04/10/1986

Nam

07B2

52.   

Nguyễn Thị Vân

28/04/1988

Nữ

07B2

53.   

Vũ Văn Quang

26/11/1989

Nam

07B5

54.   

Trần Hồng Ngân

17/04/1989

Nữ

07B2

55.   

Trần Thị Hà

19/05/1989

Nữ

07B1

56.   

Trần Văn Khởi

10/07/1989

Nam

07B4

57.   

Lê Xuân Long

09/03/1988

Nam

07B4

58.   

Nguyễn Xuân Sang

22/07/1988

Nam

07B1

59.   

Lê Khả Tuấn

26/10/1989

Nam

07B1

60.   

Nguyễn Tiến Dũng

17/08/1988

Nam

07B1

61.   

Trần Mạnh Tuấn

25/10/1989

Nam

07B5

62.   

Trần Văn Hiếu

05/12/1987

Nam

07B5

63.   

Đặng Văn Hoàng

19/09/1988

Nam

07B4

64.   

Lê Thị Thu Thảo

01/06/1989

Nữ

07B6

65.   

Trần Việt Hùng

07/08/1989

Nam

07B2

66.   

Trương Thị Hà

07/02/1988

Nữ

07B5

67.   

Phan Tuấn Anh

17/05/1989

Nữ

07B5

68.   

Phạm Tuấn Anh

02/07/1988

Nam

07B4

69.   

Phan Thị Hiền

25/06/1989

Nữ

07B4

70.   

Nguyễn Hoàng Tùng

26/09/1987

Nam

07B4

71.   

Vũ Anh Tuấn

28/04/1989

Nam

07B6

72.   

Đỗ Thị Thu Thủy

05/02/1989

Nữ

07B1

73.   

Trần Quốc Huy

07/11/1987

Nam

07B1

74.   

Nguyễn Quang Tú

21/07/1989

Nam

07B1

75.   

Lê Quang Huy

10/04/1990

Nam

708B1

76.   

Đỗ Thị Tâm

18/10/1988

Nữ

708B1

77.   

Vũ Thị Hương

01/08/1989

Nữ

708B1

78.   

Triệu Đình Khôi

26/08/1990

Nam

708B1

79.   

Nguyễn Anh Hùng

13/07/1990

Nam

708B1

80.   

Lê Xuân Đạt

10/07/1990

Nam

708B1

81.   

Nguyễn Văn Sáng

20/07/1987

Nam

708B1

82.   

Nguyễn Thị Thanh Hà

29/03/1990

Nữ

708B1

83.   

Nguyễn Thị Hoa

25/12/1989

Nữ

708B1

84.   

Phạm Tiến Đoàn

28/02/1990

Nam

708B1

(3563 lần xem)