Thông báo v/v Thu học phí học kì 3 năm học 2012 - 2013

18/07/2013 09:56
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 3 năm học 2012-2013 như sau:
 1. Đối tượng: sinh viên các khoá 0011B, 1210A, 0711B
 2. Các khoản thu: sinh viên xem trên phiếu báo học phí trong tài khoản cá nhân trên hệ thống CTMS.
 3. Địa điểm thu: Cơ sở 2 - khoa CNTT
 4. Lịch thu học phí:

  TT

  LỚP

  NGÀY THU

  THỜI GIAN

  1

  11B1, 11B2,11B3,

  23/7/2013

   13g30-16g00

  11B4, 11B5, 11B6,
  711B1, 711B2

  24/7/2013

   13g30-16g00

  2

  12A1,12A2, 12A3,

  30/7/2013

   13g30-16g00

  12A4,12A5,12A6

  31/7/2013

   13g30-16g00

(27763 lần xem)