Thông báo Kết quả thi tốt nghiệp và Lịch trả giấy tờ tốt nghiệp hệ Liên thông, Đại học & Cao đẳng năm 2013

30/07/2013 09:27
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Kết quả thi tốt nghiệp và Lịch trả giấy tờ tốt nghiệp hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học như sau:

1. Lịch trả giấy tờ tốt nghiệp hệ Liên thông, Đại học & Cao đẳng:

  • Địa điểm: Văn phòng khoa (CS1) gặp cô Thủy.
  • Thời gian: Các ngày từ thứ 3 (30/7/2013) đến ngày thứ 6 (2/8/2013).
  • Khi đến nhận giấy tờ, sinh viên mang theo CMND và Thẻ sinh viên.

2. Kết quả thi tốt nghiệp hệ Liên thông, Đại học & Cao đẳng:

(34456 lần xem)