Thông báo v/v tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2013 - 2014

23/08/2013 21:47
Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành. Căn cứ quy định số 58/QĐ-ĐHM-CTSV ngày 20/8/2013 của Viện Đại học Mở Hà nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2013-2014.
Khoa Công nghệ Thông tin(CNTT) thông báo:
Mức thu BHYT: 289.800đ (Hai trăm tám chín ngàn tám trăm đồng) 
 
  1. Sinh viên các lớp chính quy (Khóa 2010): nộp tiền BHYT cho lớp trưởng (Có mẫu kèm theo) từ ngày 28/8/2013 đến ngày 4/9/2013, Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách sinh viên nộp tiền bảo hiểm về văn phòng Khoa cơ sở II:
    Thời gian: Ngày thứ 5 ngày 5/9/2012 - từ 14g00 đến 15g00
    Địa điểm: Cơ sở II – Khoa CNTT 96 Định Công, Thanh Xuân, HN
     
  2. Sinh viên các lớp khóa 2011, 2012 (TÍN CHỈ):
Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
 
TT Khóa Ngày thu Thời gian
1

0011B, 

0711B

27/08/2013

03/09/2013

Buổi chiều: 13h30 - 16h00
2 1210A

27/08/2013

03/09/2013

Buổi chiều: 13h30 - 16h00
 
Khoa CNTT không giải quyết những trường hợp nộp muộn, sai thông tin. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp BHYT theo đúng kế hoạch.
Yêu cầu sinh viên khi đóng BH kiểm tra ngày sinh, và điền giới tính vào danh sách nộp BH.
 
 
(11896 lần xem)