Hướng dẫn sinh viên khóa 0010B đăng kí lịch học các lớp chuyên ngành trên CTMS

27/08/2013 13:54
Hướng dẫn sinh viên khóa 0010B đăng kí lịch học các lớp chuyên ngành trên CTMS Theo kế hoạch triển khai các lớp chuyên ngành cho học chế niên chế của Khoa(năm học 2013 - 2014), sinh viên khóa 0010B đã được chia thành các lớp chuyên ngành theo nguyện vọng đăng kí.

Để thuận tiện cho việc theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành, các bạn cần sử dụng chức năng Đăng kí lớp tín chỉ trên hệ thống http://student.fithou.net.vn/.

(Lưu ý là lớp tín chỉ ở đây chính là lớp chuyên ngành mà bạn đã đăng kí nguyện vọng với Khoa. Đăng ký của bạn chỉ có hiệu lực nếu nó trùng với đăng ký lớp chuyên ngành tương ứng)

   Các bước để đăng kí và xem lịch học các lớp chuyên ngành như sau:

Bước 1: Trên menu kích chọn danh mục Cá nhân >> Đăng kí lớp tín chỉ.

Bước 2: Kích vào nút đăng kí tương ứng với các lớp chuyên ngành (theo kí hiệu chuyên ngành có trong mỗi tên lớp).

Kí hiệu lớp chuyên ngành:

1. BT: Bảo trì
2. DH: Đồ họa
3. MB: Mobile
4. MG: Mạng
5. WB: Web

 
 

Bước 3: Kích vào danh mục Lịch học để xem lịch học của mình.

 
(25794 lần xem)