[2013-2014] Thông báo v/v Huỷ một số lớp tín chỉ do không đủ chỉ tiêu tối thiểu

09/09/2013 00:59
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ tính đến 18h30 ngày 06/09/2013, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Tags: thông báo, CTMS,
 1. Huỷ các lớp tín chỉ sau do không đủ chỉ tiêu (tối thiểu 45 sinh viên):
  • AAS5112013.10 - Kĩ thuật lập trình Hướng đối tượng (ĐH): Huỷ
  • AAS5112013.11 - Kĩ thuật lập trình Hướng đối tượng (CĐ): Huỷ. Chuyển 01 SV không trùng lịch sang lớp AAS5112013.8, huỷ đăng ký của các SV còn lại do trùng lịch
  • AAW6072013.1 - Lập trình hướng sự kiện: Huỷ
  • MHN2122013.3 - Tiếng Anh cơ bản 2 (ĐH): Huỷ
  • MHN2122013.4 - Tiếng Anh cơ bản 2 (CĐ): Huỷ
  • MHN5182013.5 - Xác suất và thống kê toán học (ĐH): Huỷ
  • AAG4042013.3 - Thiết kế đồ hoạ (ĐH): Huỷ
 2. Các lớp tín chỉ thuộc các môn học sau lùi thời gian bắt đầu sang tuần từ 16/09 để phù hợp với lịch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên của khoá 1310A
  • Giải tích 1
  • Tiếng Anh cơ bản 1
  • Tin học đại cương
  • Pháp luật đại cương
  • Kĩ thuật điện tử số
(26996 lần xem)