Thông báo v/v triển khai khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối

14/09/2013 15:39
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo triển khai khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối như sau:

 

  • Thời gian khám: Sáng Chủ nhật, ngày 29/09/2013.
  • Địa điểm khám: Cơ sở 2 - Khoa Công nghệ Thông tin.

Cập nhật thông tin ngày 24/09/2013: Việc khám sức khoẻ được chia thành các ca như sau:

  • Ca1 :7h45-9h30,  các lớp 10B1, 10B2, 10B3, 10 B4;
  • Ca2 : 9h30-11h00, các lớp 10B5, 10B6, 711B1, 711B2;

Ghi chú:SV khám sức khỏe ca1 nhịn ăn sáng để  kết quả xét nghiệm máu được chính xác.

(10856 lần xem)