Thông báo v/v chia danh sách nhận bằng ngày 06/10/2013

05/10/2013 23:24
Sau khi buổi lễ Khai giảng năm học 2013-2014 và Trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngày 06/10/2013 kết thúc, khoa CNTT chia danh sách nhận bằng ở khu vực trả bằng như sau:

TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP

(Thứ tự theo danh sách ký nhận bằng)

 

1.     Bậc Đại học:

 

Bàn số

Từ thứ tự

đến thứ tự

Thầy / Cô

1

1

48

Lê Thị Nhân

2

49

106

Nguyễn Thị Tâm

3

107

164

Trương Công Đoàn

4

165

222

Nguyễn Ngọc Bích

5

223

280

Vương Thu Trang

6

281

325

Trần Duy Hùng

 

 

2.     Bậc Cao đẳng:

 

Bàn số

Từ thứ tự

đến thứ tự

Thầy / Cô

6

1

53

Trần Duy Hùng

 

 

3.     Bậc Liên thông (nhận cả bằng và bảng điểm TN):

 

Bàn số

Từ thứ tự

đến thứ tự

Thầy / Cô

7

1

59

Lê Thanh Thùy

8

60

111

Nguyễn Thanh Thủy

 

Bàn số 9,     Thầy: Nguyễn Đức Hiểu
Trả giấy chứng nhận và bảng điểm tốt nghiệp (Đại học, Cao đẳng)

(11817 lần xem)