Thông báo thu học phí học kì 1 năm học 2013-2014

09/10/2013 20:36
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

- Đối tượng:

+ Hệ HCKT : Cao đẳng lên đại học

+ Hệ Chính quy: Khóa 2010

+ Hệ Chính quy: Khóa 2011,2012

+ Hệ Cao đẳng: Khóa 2011

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian:

TT

LỚP

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

1

10B1,10B2,10B3, 10B4

15/10/2013

13g00-16g00

2.825.000đ/kỳ

2

10B5,10B6,

16/10/2013

13g00-16g00

2.825.000đ/kỳ

3

0212B1 (Liên thông)

16/10/2013

13g00-16g00

4.325.000đ/kỳ

4

11B1, 11B2, 11B3, 11B4

22/10/2013

13g00-16g00

148.000Đ/1 tín chỉ

5

11B5,11B6, 12A6

23/10/2013

13g00-16g00

148.000Đ/1 tín chỉ

6

711B1, 711B2

23/10/2013

13g00-16g00

127.000Đ/1 tín chỉ

7

12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5

29/10/2013

13g00-16g00

148.000Đ/1 tín chỉ

(12984 lần xem)