Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên khóa 0010B

13/11/2013 22:02
Khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho SV khoá 0010B như sau
  1. Chi tiết kế hoạch: xem trong file đính kèm
  2. 09h00 ngày 15/11/2013 Khoa CNTT tổ chức họp SV có nguyện vọng làm Đồ án tốt nghiệp tại CS2 (phòng 51/52) để phổ biến và giải đáp thắc mắc.
(14915 lần xem)