Kết quả duyệt đăng kí đề tài tốt nghiệp khóa 0010B

23/11/2013 10:19
Xin chúc mừng 153 sinh viên có tên sau đã được duyệt đăng kí đề tài đồ án tốt nghiệp

Kết quả duyệt đăng kí đề tài tốt nghiệp khóa 0010B (xem trong file đính kèm)

Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu:

  1. Các sinh viên đã được chuyển giáo viên hướng dẫn(GVHD) cần phải đến gặp giáo viên mới, đăng ký lại đề tài (xin ý kiến và chữ ký nhận lời của GVHD mới) rồi nộp lại cho Khoa, hạn nộp là ngày 28/11/2013 tại Cơ sở 1 (gặp cô Thủy, trong giờ hành chính).
  2. Toàn bộ sinh viên làm đồ án tốt nghiệp cần hoàn thiện thông tin đồ án trên hệ thống CTMS (http://student.fithou.net.vn/totnghiep) chính xác theo danh sách đề tài đã duyệt trước ngày 29/11/2013.
  3. 14h ngày 2/12/2013, tại Cơ sở 2 (gặp thầy Huy), khoa trả Giấy mời GVHD cho sinh viên đã được duyệt đăng kí đồ án và đã đăng kí chính xác thông tin đồ án vào hệ thống CTMS.
(23139 lần xem)