[0010B] Thay đổi lịch kiểm tra tiến độ lần 1 Đồ án tốt nghiệp của sinh viên 0010B

21/12/2013 12:56
Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2010-2014, ngày 26/12/2013 là kiểm tra tiến độ đồ án lần 1 cho sinh viên đã nhận đề tài tháng 11/2013

Tuy nhiên, do Viện ĐH Mở HN có kế hoạch tổ chức Đại hội CNVC vào đúng ngày 26/12/2013 nên kế hoạch kiểm tra tiến độ sẽ phải thay đổi đến sau tuần đầu tháng 1/2014. (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

Vậy khoa CNTT thông báo để toàn thể SV diện làm đồ án tốt nghiệp năm 2014 được biết.

(11732 lần xem)