Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014

09/01/2014 12:59
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 như sau:

- Đối tượng:

+ Hệ Đại học Chính quy                                                             

+ Hệ Cao đẳng

- Các khoản thu:

+ Học phí: Khóa 2010, 2011, 2012

+ Học phí môn GDTC: Khóa 2011 (Hệ Đại học + Cao đẳng)

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian: 

TT LỚP NGÀY THU THỜI GIAN  MỨC THU
1 11B1, 11B2, 11B3, 11B4 15/1/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
2 Khoá 1210A 15/1/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
3 11B5, 11B6 16/1/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
4 711B1, 711B2 16/1/2014 13g00-16g00 127.000Đ/1 tín chỉ
5 Khoá 0010B 16/1/2014 13g00-16g00 2.825.000đ/kỳ

Chi tiết xem tại : tập tin đính kèm

(13041 lần xem)