Thông báo v/v Kiểm tra tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp sinh viên khoá 0010B

13/01/2014 17:24
Khoa CNTT thông báo kế hoạch Kiểm tra tiến độ lần 1 đồ án tốt nghiệp sinh viên khoá 0010B như sau
  • Hình thức kiểm tra: Vấn đáp.
  • Thời gian: 8h00 ngày 18/01/2014
  • Địa điểm: Cơ sở 2 của Khoa

Nội dung kiểm tra lần 1 về năng lực thực hiện đồ án tốt nghiệp, gồm:

  1. Khả năng hiểu vấn đề, nắm bắt bài toán cần giải quyết: sinh viên phải hiểu được vấn đề/bài toán cần triển khai, mô tả được yêu cầu về bài toán và giới hạn bài toán cần làm.
  2. Kỹ năng và logic giải quyết vấn đề trên máy tính: sinh viên phải nắm được kiến thức về cơ sở lập trình, phương pháp thiết kế giải thuật, phân tích và thiết kế hệ thống, từ đó áp dụng để nêu được một số quy trình/thuật toán để giải quyết các công việc liên quan đến bài toán cần làm, từ đó triển khai được trên một ngôn ngữ lập trình nhất định.
  3. Kiến thức về tổ chức dữ liệu trong chương trình và tổ chức dữ liệu cho việc lưu trữ : sinh viên phải nắm được kiến thức về môn Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và Cơ sở dữ liệu (CSDL), từ đó triển khai các thiết kế về dữ liệu cho một số phần xử lý của chương trình cần xây dựng (cả về dữ liệu trên bộ nhớ trong (CTDL) và dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (CSDL)).
  4. Một số kết quả đạt được về phân tích thiết kế đồ án đã nhận.
(14164 lần xem)