Thông báo Lịch học GDTC cho SV khoá 0011B, 0711B

18/02/2014 16:16
Để đảm bảo tiến độ học kỳ, các lớp học GDTC năm học 2013-2014 được điều chỉnh học 2 buổi/tuần/sinh viên

Khoa CNTT thông báo danh sách lớp học (theo file đính kèm) theo đăng ký đã thực hiện và 01 buổi tăng thêm/tuần phù hợp với lịch học chuyên môn hiện có của SV.

Lịch học mới gồm các buổi:

Sáng thứ 2  ngày 24/02/2014; 7g 30; 
Sáng thứ 3 ngày 25/02/2014; 7g 30; 
Sáng thứ 5 ngày 27/02/2014; 7g 30; 
 
Ghi chú: SV có màu vàng ( ĐK) hiện nay học được 1  buổi, phải đăng ký vào 1 buổi khác
với bộ môn GDTC tại buổi học  đầu
 
Địa điểm học: Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì
 
Lưu ý: Lịch buổi học bổ sung/tuần không được cập nhật trên CTMS, sinh viên đi học theo sự quản lý của Bộ môn GDTC - Viện ĐH Mở HN
(10548 lần xem)