Thông báo v/v chi trả cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP

12/03/2014 23:49

Hiện tại, do chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 nên Nhà trường vẫn chưa thể triển khai việc chi trả cho sinh viên. Nhà trường sẽ thực hiện việc chi trả khi có thông tư hướng dẫn cụ thể. Trong thời gian chờ ban hành thông tư hướng dẫn, Viện ĐH Mở Hà Nội yêu cầu:

  • Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí vẫn nộp học phí đầy đủ.
  • Các Khoa thu bổ sung hồ sơ sinh viên diện miễn, giảm học phí học kì II của các đối tượng chưa nộp trong học kỳ I.
  • Đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ mới cho mỗi học kỳ.
  • Đối tượng là sinh viên là con thương, bệnh binh, liệt sĩ, con đẻ người nhiễm chất độc hóa học nộp đơn xin hưởng chế độ ưu đãi theo mẫu mới. (đính kèm tại đây)
  • Các Khoa tập hợp hồ sơ và nộp về Phòng trước ngày 31/3/2014 (mẫu hồ sơ cần nộp theo thông báo số 73 ngày 08/10/2013).
(13185 lần xem)