Thông báo v/v Thu học phí (lần 3) học kỳ 2 năm học 2013-2014

14/03/2014 22:19
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 như sau

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2  năm học 2013-2014 như sau:

  • Đối tượng:

+ Hệ Đại học Chính quy                                                         

+ Hệ Cao đẳng

+ Hệ Hoàn chỉnh kiến thức

  • Các khoản thu:

+ Học phí: Khóa 0010B, 0011B, 1210A, 1310A

+ Học phí môn GDTC: Khóa 0011B

* Hệ Đại học: 5 tín chỉ          * Hệ Cao đẳng: 4 tín chỉ

  • Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  • Thời gian: 
STT Lớp Ngày thu Thời gian Mức thu
1 Khóa 0011B, 1210A 19/03/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
2 0711B1, 0711B2 19/03/2014 13g00-16g00 127.000Đ/1 tín chỉ
3 Khóa 0010B 19/03/2014 13g00-16g00 2.825.000đ/kỳ
4 Lớp 0212B1 19/03/2014 13g00-16g00 4.235.000đ/kỳ
5 Khóa 1310A 20/03/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
(15384 lần xem)