Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp năm 2014 cho các khoá 2010-2014 (ĐH) và 2011-2014 (CĐ)

18/03/2014 18:23
Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp năm 2014 cho các khoá 2010-2014 (ĐH) và 2011-2014 (CĐ) Khoa CNTT thông báo v/v chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp năm 2014 cho các khoá: 2010-2014(ĐH) và 2011-2014 (CĐ)

Để chuẩn bị cho việc xét dự thi và bảo vệ tốt nghiệp năm 2014, các sinh viên khoá 2010-2014 (bậc ĐH), 2011-2014 (bậc CĐ) và SV các khoá cũ thi TN bổ sung phải hoàn thành “Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp”. Ngoài ra phải hoàn thành điểm các học phần theo chương trình đào tạo quy định và phải có chứng chỉ GDTC + GDQP.

Sau khi chuẩn bị xong Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp, SV nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng có nhiệm vụ: tập hợp, lên danh sách và xếp các hồ sơ này theo đúng thứ tự của danh sách lớp (tách hồ sơ thành 3 loại riêng: Tờ khai; Bằng chính Tốt nghiệp; kẹp các loại giấy tờ còn lại trong từng hồ sơ). Kết quả lớp trưởng nộp về cho VP Khoa cơ sở 1 (gặp cô Trang) để Khoa nộp cho Phòng Đào tạo - Viện ĐH Mở Hà Nội. 

Thời hạn để SV hoàn thành các thủ tục về Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp là trước ngày 30/03/2014 

Lớp trưởng nộp hồ sơ (kèm danh sách) cho Khoa vào sáng ngày 2/04/2014 (9h-10h). Sau thời hạn nêu trên, SV chưa hoàn thành các thủ tục về hồ sơ này sẽ không được đảm bảo quyền lợi về việc xét dự thi/bảo vệ tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2014 và Khoa sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.

Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai sinh viên (mẫu 23, lấy tại lớp trưởng)
  • Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo có công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp THPT (cả bản chính và bản photo có công chứng)
  • Chứng chỉ Giáo dục Thể chất và chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

 

Lưu ý: trong quá trình thực hiện, có gì thắc mắc, lớp trưởng có thể liên lạc về văn phòng khoa CS1 để hỏi (ĐT: 0438694824 - gặp cô Thủy).

(13251 lần xem)