Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của Sinh viên (Test lần 2)

19/03/2014 13:15
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 và kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy năm 2014 (đã ban hành), Ban chủ nhiệm Khoa quyết định tổ chức Test tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 2010-2014, lần thứ 2, theo nội dung như sau:

 

1. Thời gian: 8h00 ngày 12/04/2014 (thứ Bảy)

2. Địa điểm: Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Thông tin (96 Định Công)

3. Nội dung kiểm tra:

  •  Về phân tích bài toán, lựa chọn giải pháp và thiết kế hệ thống phần mềm (cơ sở dữ liệu, chức năng, quy trình xử lý, tổ chức chương trình,…)
  • Về kỹ năng lập trình trên ngôn ngữ và nền tảng đã lựa chọn (kiểm tra một vài mô-đun nhỏ của chương trình).

4. Hình thức kiểm tra: Thành lập các hội đồng kiểm tra (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và phân chia sinh viên theo hội đồng (danh sách hội đồng sẽ thông báo sau).

5. Đánh giá: Hội đồng chịu trách nhiệm ra quyết định với một trong ba hình thức sau đối với mỗi sinh viên (theo mẫu đánh giá):

  • Tiếp tục làm đồ án với đề tài đã đăng ký và kết quả đạt được;
  • Tiếp tục làm nhưng cần bổ sung: hoàn thiện thiết kế, tăng cường kỹ năng lập trình,... Trường hợp này, sau khi bổ sung phải có xác nhận của giáo viên hướng dẫn và một thành viên trong Hội đồng kiểm tra (theo mẫu), nộp kết quả cho Cô Thủy (chậm nhất là 2 tuần sau khi test, nếu không sẽ phải chuyển sang thi tốt nghiệp);
  • Không được tiếp tục làm đồ án và phải chuyển sang hình thức thi tốt nghiệp.

Đề nghị các Sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp triển khai tốt công việc của mình để đạt kết quả cao.

(25184 lần xem)