Trung tâm phát triển phần mềm - Công ty cổ phần MISA thông báo tuyển dụng lập trình viên.

31/03/2014 14:30
Trung tâm phát triển phần mềm - Công ty cổ phần MISA tuyển dụng lập trình viên Mobile và lập trình viên .NET.
Trung tâm phát triển phần mềm - công ty cổ phần MISA tuyển dụng hai lập trình viên Mobile.
  1. Tuyển 15 Lập trình viên .NET (10 LTV ASP.NET & 05 LTV Windows Forms): Hạn nộp hồ sơ 22/4 => Link ứng tuyển trực tuyến
  2. Tuyển 02 Lập trình viên Mobile: Hạn nộp hồ sơ 15/4 => Link ứng tuyển trực tuyến

Chi tiết thông tin tuyển dụng: Link tin thông báo tuyển dụng LTV

File đính kèm: Xem tại đây

(21434 lần xem)