Danh sách Hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án khóa 0010B (lần 2)

10/04/2014 14:41
Khoa CNTT thông báo Danh sách Hội đồng kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 đối với sinh viên khóa 0010B.
  • Sinh viên cần chuẩn bị: các kết quả làm được gồm phân tích thiết kế cho bài toán, giải pháp thực hiện, CSDL, các sơ đồ, thuật toán,... và một số chức năng đã chạy được (demo) 
  • Cách thực hiện test: Sinh viên/nhóm sinh viên trình bày bằng slides kết quả của mình, HĐ chất vấn và kiến nghị,
  • Danh sách Hội đồng: Xem tại đây
Hội đồng Thầy Cô
1 Dương Thăng Long, Mai Thúy Hà, Trương Công Đoàn
2 Thái Thanh Tùng, Lê Hữu Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh Như
3 Trần Tiến Dũng, Phạm Công Hòa, Trịnh Thị Xuân
4 Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Thị Thùy Linh
5 Trần Duy Hùng, Lương Cao Đông, Nguyễn Thị Tâm
  • Thông báo v/v Kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp lần 2 xem tại đây
(23737 lần xem)