Thông báo v/v đăng ký bổ sung & thi lại tốt nghiệp năm học 2013-2014

23/04/2014 17:45
Các sinh viên trước đây chưa được xét thi tốt nghiệp hiện nay đã trả hết nợ môn học (đối tượng 2) và sinh viên thi trượt tốt nghiệp các khóa trước (đối tượng 1) có thể làm đơn xin bổ sung và thi lại tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa (CS1).

Đơn xin thi nộp kèm theo:

  1.   Tờ khai tốt nghiệp .
  2.   Giấy xác nhận của địa phương về tư cách đạo đức và chấp hành pháp luật của địa phương trong thời gian qua( xác nhận không vi phạm gì).
  3.   Ngoài ra trước đây sinh viên nào chưa nộp hồ sơ cho phòng Đào tạo để xét tuyển dự thi tốt nghiệp thì phải nộp một bộ hồ sơ đầy đủ (như thông báo thi lại tốt nghiệp lần 1 trên fithou.edu.vn để nhân xét).

    Thời gian nhận đơn thi lại tốt nghiệp từ ngày 26/4/2014 đến 29/4/2014 tại Văn phòng khoa CS1- ĐT:04.38694824 (trong  giờ hành chính).

  Khoa sẽ chuyển đơn của sinh viên cho phòng Đào tạo xem xét và trả kết quả vào tuần từ 06 đến 10/5/2014

   Mẫu đơn đăng kí và tờ khai tốt nghiệp sinh viên có thể xem tại đây

(12643 lần xem)