Thông báo v/v Xử lý kết quả kiểm tra tiến độ đồ án khoá 0010B lần 2

23/04/2014 21:53
Hiện nay sinh viên khóa 2010 - 2014 đang làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đã được kiểm tra tiến độ lần 2, kết quả kiểm tra đã được tổng hợp và phân loại thành 3 đối tượng chính.

Để thực hiện đúng các công việc  tiếp theo được hiệu quả, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị:

  1. Có 132 sinh viên được tiếp tục triển khai ĐATN theo đúng kế hoạch cần bám sát nội dung chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ và chủ động tích cực để hoàn thành tốt đồ án của mình.
  2. Có 9 sinh viên thuộc diện điều chỉnh làm ĐATN hoặc phải kiểm tra lại cần gặp giáo viên hướng dẫn (GVHD) để điều chỉnh ĐATN hoặc làm đơn cam kết về việc tiếp tục làm ĐATN theo kịp tiến độ và có sự xác nhận của GVHD cùng với một thầy/cô trong hội đồng test lần 2.
  3. Có 14 sinh viên thuộc diện bị hủy kết quả đồ án do không đạt yêu cầu hoặc không tham gia kiểm tra tiến độ theo quy định, các sinh viên này cần làm đơn xin chuyển từ làm ĐATN sang thi Tốt nghiệp và có sự xác nhận của GVHD.

Thời hạn hoàn thành và nộp các đơn cam kết về cho Khoa trước ngày 30/4/2014 tại văn phòng cơ sở 1 (Cô Thủy - 043.8694824). Sinh viên nào không thực hiện đúng theo thông báo này sẽ không được đảm bảo quyền lợi tốt nghiệp năm 2014.

Dưới đây là danh sách cụ thể từng loại đối tượng:

(24001 lần xem)