Kế hoạch nhận Chuyên đề lập trình tốt nghiệp Cho sinh viên khóa 2010-2014 và SV thi lại + thi bổ sung

06/05/2014 21:29
Các sinh viên khóa 2010-2014 đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã nộp đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo và sinh viên các khóa trước đã có đơn xin thi bổ sung + thi lại tốt nghiệp được nhận Chuyên đề lập trình ứng dụng (tương đương môn thực hành tốt nghiệp) vào ngày 8/5/2014 theo lịch cụ thể như sau:
Tags: thông báo,

 

TT LỚP GIỜ GHI CHÚ
1 0010B1 7h30 - 8h00  
2 0010B2 8h05 - 8h35  
3 0010B3 8h40 - 9h10  
4 0010B4 9h15 - 9h45  
5 0010B5 9h50 - 10h20  
6 0010B6 10h25 - 10h55  
7 Các lớp khóa trước 11h00 - 11h30 Thi lại + thi bổ sung

Các sinh viên khóa 2010-2014 còn nợ không quá 5 môn và đã đăng ký thi trả nợ đợt thi giữa tháng 5/2014 có thể làm đơn xin được nhận đề trước (cùng ngày 8/5/2014), mẫu đơn lấy tại Trung tâm HN&HTSV, tầng 1 - cơ sở 2 của Khoa.

Đề cương ôn tập các môn lý thuyết: SV liên hệ với Trung tâm hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên (tại tầng 1 - cơ sở 2 của Khoa) để biết chi tiết. 

Sinh viên khi đi nhận đề phải có giấy tờ tùy thân để kiểm tra.

(13772 lần xem)