Thông báo v/v học Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) trong dịp hè năm 2014

06/05/2014 23:06
Để tạo điều kiện cho sinh viên chưa có chứng chỉ môn GDQP-AN tính đến thời điểm tháng 5/2014. Phòng Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với Trung tâm GDQP Hà Nội 2 tổ chức đợt học giáo dục quốc phòng trong dịp hè năm học 2014-2015 như sau:
Tags: GDQP, thông báo,

1. Đối tượng học tập:

          -  Sinh viên các khóa chưa học Giáo dục quốc phòng.

          -  Sinh viên học lại các học phần thực hành hoặc lý thuyết.

2. Địa điểm thời gian học tập:

          Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian học tập:

          - Đợt 1 từ ngày 07/6/2014 đến hết ngày 06/7/2014.

          - Đợt 2 từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 28/7/2014.

3. Kinh phí học lại: (SINH VIÊN NỘP TẠI TRUNG TÂM GDQP - HN2)

          + Lý thuyết và thực hành (HP1; 180.000đ; HP2; 135.000đ; HP3; 180.000đ)

          + Tiền ăn 40.000đ/SV/1 ngày

          + Tiền xe 140.000đ (2 lượt đi và về)

    Thời gian sinh viên đăng ký học lại tại CS2  trước ngày 28/5/2014. 

(30967 lần xem)