Thông báo V/v họp lớp triển khai công tác học kỳ 3 năm học 2013-2014

15/05/2014 14:22
Để tổng kết học kỳ 2, chuẩn bị cho công tác học kỳ 3 (dự kiến từ 26/5 đến 31/8) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Khoa CNTT tổ chức buổi họp lớp cho sinh viên như sau:
Tags: 1310A, thông báo,

- Thời gian: ngày 26/5/2014 (Thứ Hai)

+ 8h00 – 9h00: các lớp Khóa 11 và 12

+ 9h00 – 11h00: các lớp Khóa 10 và 13

- Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa CNTT (xem danh sách phân phòng tại cơ sở 2)

- Thành phần:

1. Tất cả các lớp sinh viên lớp hành chính.

2. Giáo viên chủ nhiệm của các lớp.

3. Các giáo vụ có liên quan.

- Nội dung buổi họp:

+ Tổng kết công tác đào tạo học kỳ 2 năm học 2013-2014.

+ Triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2013-2014.

+ Đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2.

+ Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động dạy học trong năm học 2013-2014 (đối với sinh viên Khóa 1310A).

+ Triển khai các công tác tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa đối với các sinh viên cuối khóa (2010-2014).

Đề nghị tất cả các sinh viên tham gia họp lớp đầy đủ, trường hợp nào vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ không được đảm bảo quyền lợi theo quy định.

(39842 lần xem)