Thông báo v/v Thu học phí (lần 4) học kì 2 năm học 2013-2014

22/05/2014 18:34
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 như sau:

- Đối tượng: Hệ Cao đẳng

- Các khoản thu: Học phí

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT

- Thời gian:

TT

LỚP

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

1

711B1, 711B2

27/5/2014

14g00-15g00

127.000đ/Tín chỉ

(19895 lần xem)

Tin liên quan: