Thông báo Kế hoạch dành cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 2014

23/05/2014 09:26
Khoa CNTT thông báo kế hoạch dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp như sau:

1. Đối với sinh viên làm Chuyên đề Lập trình ứng dụng:

- Lịch nộp nhận xét tiến độ 2 lần trong 2 ngày: 26/05 và 02/06. (trong giờ hành chính)

- Ngày 09/06: nộp quyển, báo cáo, đĩa chương trình theo mẫu của Khoa.

2. Đối với các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

9h ngày 27/05: tập trung P.51 nhận kế hoạch chuẩn bị cho lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 204

3. Đối với các sinh viên chưa hoàn thành Chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra đợt 1:

- 11h ngày 26/05/2014: tập trung tại P.51 nhận kế hoạch chuẩn bị cho đợt thi sát hạch lần 2.

(27748 lần xem)