Thông báo Kế hoạch triển khai đào tạo học kỳ 3 năm học 2013-2014

25/05/2014 17:43
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai học kì 3 năm học 2013-2014 như sau:
Tags: thông báo,

Chú ý : Sinh viên các khóa trước còn nợ môn đăng ký học cùng các lớp tín chỉ theo lịch.
Thời gian nộp lệ phí học lại:  Từ 8:00 -10:00 ngày 10/06/2014, 12/06/2014 tại P17 CS2
(15005 lần xem)