Thông báo v/v Tổ chức đào tạo các chuyên đề thực tập (CĐCS, CĐNG, CĐCN)

29/05/2014 16:47
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các Thầy/Cô và Sinh viên công tác tổ chức đào tạo các chuyên đề trong HK3 năm học 2013-2014 như sau
Tags: thông báo,

1.        Đối với chuyên đề thực tập cơ sở (CĐCS):

Mở 03 lớp cho SV K13 (theo lớp HC) và 01 lớp cho các khóa K11+K12 học lại (SV đăng ký). Mỗi lớp cử 02 giảng viên phụ trách (GVCN, GVCM):

Stt

Lớp HC

GVCN (1TC)

GVCM (3TC)

Ghi chú

1

13A1

Nguyễn Thúy Lan

Lê Hữu Dũng

 

2

13A2

Nguyễn Quỳnh Như

Nguyễn Thùy Linh

 

3

13A3

Trần Duy Hùng

Dương Thăng Long

 

4

Học lại

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

 

2.        Đối với chuyên đề thực tập ngành (CĐNG):

o    Mở 06 lớp cho SV K12 (theo lớp hành chính) & SV các khóa trước (0011B, 0711B) còn nợ môn có thể đăng ký học lại cùng. Mỗi lớp cử 02 giảng viên phụ trách (GVCN, GVCM):

Stt

Lớp HC

GVCN (1TC)

GVCM (3TC)

Ghi chú

1

12A1

Phạm Công Hòa

Phạm Công Hòa

 

2

12A2

Trương Công Đoàn

Mai Thúy Hà

 

3

12A3

Lê Thị Thanh Thùy

Nguyễn Thành Huy

 

4

12A4

Lê Hữu Dũng

Nguyễn Quỳnh Như

 

5

12A5

Nguyễn Thị Tâm

Thái Thanh Tùng

 

6

12A6

Nguyễn Thúy Lan

Trịnh Thị Xuân

 

 • Yêu cầu chuyên môn: theo đề cương môn học
 • Thời gian: theo lịch phân công trên CTMS. Trong đó,
  • Buổi đầu tiên: GVCN chịu trách nhiệm (có sự phối hợp GVCM) sinh hoạt lớp, phổ biến cách thức tổ chức học chuyên đề, cho đăng ký nhóm và các chuyên đề thực hiện, lập danh sách chuyển GVCM.
  • Các buổi tiếp theo: GVCM chịu trách nhiệm định hướng, hướng dẫn chuyên môn để các nhóm SV thực hiện tốt chuyên đề (dạng seminar). Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa GVCN & GVCM để tổ chức tốt chuyên môn và đánh giá.
  • Buổi thi: cả GVCM + GVCN cùng phối hợp tổ chức đánh giá kết quả.

3.        Đối với chuyên đề thực tập chuyên ngành (CĐCN):

Mở 06 lớp cho SV K11 (theo lớp hành chính) và cử giảng viên phụ trách theo dõi:

Stt

Lớp HC

GVCN (1TC)

Ghi chú

1

11B1

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

2

11B2

Trịnh Thị Xuân

 

3

11B3

Trịnh Thị Xuân

 

4

11B4

Nguyễn Thùy Linh

 

5

11B5

Nguyễn Thị Tâm

 

6

11B6

Nguyễn Thành Huy

 

 • Thời gian: theo lịch phân công trên CTMS. Trong đó,
  • Buổi đầu tiên: GVCN chịu trách nhiệm (có sự phối hợp GVCM) sinh hoạt lớp, phổ biến cách thức tổ chức học chuyên đề, cho đăng ký định hướng chuyên môn theo danh sách sau.

Stt

Định hướng chuyên ngành

GVCM (3TC)

Ghi chú

1

Công nghệ phát triển ứng dụng trên Mobile

Trương Công Đoàn

 

2

Công nghệ phát triển ứng dụng Web

Lê Hữu Dũng

 

3

Công nghệ thiết kế đồ họa

Trần Duy Hùng

 

4

Công nghệ mạng máy tính

Nguyễn Thành Huy

 

5

Công nghệ phát triển ứng dụng trên Mobile

Dương Thăng Long

 

6

Công nghệ phát triển ứng dụng Web

Thái Thanh Tùng

 

7

Các định hướng khác…

Chưa phân công

 

GVCN lập danh sách đăng ký theo từng định hướng chuyên ngành, chuyển về BP theo dõi đào tạo (đ/c CM.Toàn) để tổ chức triển khai đến GVCM. Trường hợp SV đăng ký các định hướng khác sẽ có phân công cụ thể sau.

 • Các buổi tiếp theo: GVCM tiếp nhận DSSV đăng ký (từ đ/c CM.Toàn) và chịu trách nhiệm tổ chức định hướng, hướng dẫn chuyên môn để các nhóm SV thực hiện tốt chuyên đề (dạng seminar). Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa GVCN & GVCM để tổ chức tốt chuyên môn và đánh giá.

 • Buổi thi: cả GVCM + GVCN cùng phối hợp tổ chức đánh giá kết quả.

 • Yêu cầu chuyên môn: theo đề cương môn học (SV vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn và kỹ năng công việc để tham gia vào một vị trí công việc trong thực tế mà do SV tham khảo, lựa chọn và định hướng việc làm sau khi ra trường).

Đề nghị tất cả các SV tham gia học tập tích cực và chủ động để đạt kết quả cao. Các Thầy/Cô, các BP giáo vụ theo dõiđể thực hiệnđảm bảo chất lượng và hiệu quả.

(28493 lần xem)