Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK3 năm học 2013-2014

01/06/2014 10:54
Căn cứ kế hoạch học kì đã công bố và kết quả đăng ký của SV tính đến hết 31/05/2014, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
Tags: CTMS, thông báo,
 1. Tạm hoãn một số lớp tín chỉ do số đăng ký thấp, chờ đến hết đợt điều chỉnh 
  STT Môn Giảng viên Lớp Lịch bắt đầu
  1 Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Tâm AAB4022014.5, AAB4022014.7 02/06 - C
  2 Tiếng Anh cơ bản 2 Nguyễn T.Thuý Lan MHN2122014.2, 
  MHN2122014.3
  02/06 - S
  3 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn T.Thuý Lan AAB4162014.2 02/06 - C
  4 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Trịnh Thị Xuân AAB4012014.8
  AAB4012014.6
  02/06 - S
  5 Mạng & truyền thông Nguyễn Thành Huy AAN3042014.2
  AAN3042014.6
  02/06 - S
  6 Thiết kế đồ hoạ Trần Duy Hùng AAG4042014.1
  AAG4042014.2
  02/06 - S
  7 Thiết kế đồ hoạ Nguyễn T.Quỳnh Như AAG4042014.3
  AAG4042014.4
  02/06 - S
  8 Nguyên lí hệ điều hành Nguyễn Thanh Tùng AAS6172014.4
  AAS6172014.6
  02/06 - S
  9 Xác suất thống kê Đỗ T. Huyền Trang MHN5182014.4
  MHN5182014.7
  02/06 - C
  10 Tiếng Anh cơ bản 3 Phạm Phương Thảo MHN3132014.4
  MHN3132014.7
  02/06 - C
  11 Xác suất thống kê Đỗ T. Huyền Trang MHN5182014.5
  MHN5182014.6
  03/06 - S
  12 Ngôn ngữ thiết kế Web Nguyễn T.Quỳnh Như AAG3022014.4 03/06 - S
  13 Cơ sở lập trình Trương Công Đoàn AAB2042014.2
  AAB2042014.5
  03/06 - S
  14 LT Hướng đối tượng Trương Công Đoàn AAS5112014.2
  AAS5112014.5
  03/06 - C
  15 Toán rời rạc Lê T.Thanh Thuỳ AAB3192014.2
  AAB3192014.4
  03/06 - S
  16 Toán rời rạc Lê T.Thanh Thuỳ AAB3192014.3
  AAB3192014.5
  04/06 - S
  17 Ngôn ngữ truy vấn Lê Hữu Dũng AAW5112014.1
  AAW5112014.3
  04/06 - C
  18 Cơ sở dữ liệu Dương Thăng Long AAB4022014.2
  AAB4022014.3
  04/06 - S
  18 Tin học đại cương Nguyễn Thuỳ Linh MHN1142014.3
  MHN1142014.4
  04/06 - S
  19 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Lan Hương MHN2152014.2
  MHN2152014.4
  04/06 - S
  20 Pháp luật đại cương Đinh Duy Thanh MHN6092014.2
  MHN6092014.3
  13/06 - C
 2. Tăng thêm chỉ tiêu một số lớp
  STT Môn Giảng viên Lớp Chỉ tiêu
  1 Ngôn ngữ truy vấn DL Trịnh Thị Xuân AAW5112014.5 +5
  2 Hệ quản trị CSDL Phạm Công Hoà AAW6022014.1 +10
  3 LT Hướng sự kiện Lê Hữu Dũng AAW6072014.2 +10
  4 LT Hướng sự kiện Phạm Công Hoà AAW6072014.4 +10
(34534 lần xem)