Thông báo v/v Huỷ một số lớp tín chỉ HK3 2013-2014 do không đạt yêu cầu đăng ký

06/06/2014 15:23
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ sau đợt điều chỉnh theo Kế hoạch học kì 3 năm học 2013-2014 đã công bố, khoa CNTT thông báo huỷ một số lớp tín chỉ như sau
STT Môn Giảng viên Lớp Lịch 
1 Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Tâm AAB4022014.5, AAB4022014.7 02/06 - C
2 Tiếng Anh cơ bản 2 Nguyễn T.Thuý Lan MHN2122014.2,
MHN2122014.3
02/06 - S
3 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn T.Thuý Lan AAB4162014.2 02/06 - C
4 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Trịnh Thị Xuân AAB4012014.8
AAB4012014.6
02/06 - S
5 Mạng & truyền thông Nguyễn Thành Huy AAN3042014.2
AAN3042014.6
02/06 - S
6 Thiết kế đồ hoạ Trần Duy Hùng AAG4042014.1
AAG4042014.2
02/06 - S
7 Thiết kế đồ hoạ Nguyễn T.Quỳnh Như AAG4042014.3
AAG4042014.4
02/06 - S
8 Nguyên lí hệ điều hành Nguyễn Thanh Tùng AAS6172014.4
AAS6172014.6
02/06 - S
9 Xác suất thống kê Đỗ T. Huyền Trang MHN5182014.4
MHN5182014.7
02/06 - C
10 Tiếng Anh cơ bản 3 Phạm Phương Thảo MHN3132014.4
MHN3132014.7
02/06 - C
11 Ngôn ngữ thiết kế Web Nguyễn T.Quỳnh Như AAG3022014.4 03/06 - S
12 Cơ sở lập trình Trương Công Đoàn AAB2042014.2
AAB2042014.5
03/06 - S
13 LT Hướng đối tượng Trương Công Đoàn AAS5112014.2
AAS5112014.5
03/06 - C
14 Toán rời rạc Lê T.Thanh Thuỳ AAB3192014.2
AAB3192014.4
03/06 - S
15 Toán rời rạc Lê T.Thanh Thuỳ AAB3192014.3
AAB3192014.5
04/06 - S
16 Ngôn ngữ truy vấn Lê Hữu Dũng AAW5112014.1
AAW5112014.3
04/06 - C
17 Cơ sở dữ liệu Dương Thăng Long AAB4022014.2
AAB4022014.3
04/06 - S
18 Tin học đại cương Nguyễn Thuỳ Linh MHN1142014.3
MHN1142014.4
04/06 - S
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Lan Hương MHN2152014.2
MHN2152014.4
04/06 - S
20 Pháp luật đại cương Đinh Duy Thanh MHN6092014.2
MHN6092014.3
13/06 - C
(32825 lần xem)