Thông báo Lịch bảo vệ và Danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đại học năm 2014

11/06/2014 10:08
Khoa CNTT thông báo Lịch bảo vệ và Danh sách Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đại học năm 2014 như sau:

Thời gian: 15/06/2014, bắt đầu từ 07:30
Địa điểm: Cơ sở 2 khoa Công nghệ Thông tin (96 Định Công)

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

Totnghiep2014

(45150 lần xem)