Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 3 năm học 2013-2014

18/07/2014 18:41
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kì 3 năm học 2013-2014 như sau:
  • Đối tượng:
  • Hệ Đại học Chính quy                                                         
  • Hệ Cao đẳng
  • Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
  • Thời gian: 
Stt Khoá Ngày thu Thời gian Mức thu
1 Khóa 0011B 28,30/7/2014 13g30-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
2 Khóa 1210A 29,31/7/2014 13g30-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
3 Khóa 1310A 29/07, 01/08/2014 13g30-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
4 Khoá 0711B1 28/07, 01/08/2014 13g30-16g00 127.000Đ/1 tín chỉ
(27489 lần xem)