Thông báo v/v Thay đối mức học phí năm học 2014-2015

22/07/2014 09:22
Khoa CNTT thông báo nội dung Quyết định số 326/QĐ-ĐMH ngày 20/06/2014 của Viện ĐH Mở Hà Nội về Mức thu học phí năm học 2014-2015.

Ngành Công nghệ Thông tin

  • Học phí hệ Đại học chính quy 170.000 đ/ 1 tín chỉ
  • Học phí hệ Cao đẳng chính quy 141.000 đ/ 1 tín chỉ
  • Học phí hệ Đại học song bằng 204.000 đ/ 1 tín chỉ
  • Học phí hệ không chính quy Đại học(VHVL, VB2 các loại, LT các hệ): 255.000 đ/ 1 tín chỉ

Xem toàn văn quyết định 326/QĐ-ĐHM

(26060 lần xem)